Visie-Missie-Strategie

 1/ VISIE

Alle leven op deze aarde is met elkaar verbonden in één grote samenhang. Handelen zonder oog voor deze samenhang heeft nefaste gevolgen zowel voor de aarde als voor onze eigen gezondheid. Die gevolgen zijn nu al merkbaar: slechte luchtkwaliteit, ernstige ziekten veroorzaakt door vervuiling, uitputting van de natuurlijke bronnen, teloorgang van de oceanen, verdwijnen van het regenwoud, … Er is nood aan een nieuw perspectief: een perspectief van verbinding, waarbij een respectvolle zorg voor de aarde en de levende wezens die haar bewonen, uiteindelijk ook onszelf ten goede komt.

Vanuit onze kennis over ziekte – gezondheid én de interactie hiervan met onze leefomgeving hopen we als gezondheidswerkers op vlak van duurzaamheid een meerwaarde te kunnen bieden.

 

2/ MISSIE

Artsen voor duurzaamheid wil  de gezondheid van mens en natuur verbeteren door duurzaam en respectvol gedrag te stimuleren. Gedragsverandering willen we bereiken door bewustwording van de grote samenhang waarin we als mens op deze aarde leven.

 

3/STRATEGIE

We willen onze missie realiseren door te luisteren naar bezorgdheden en verwachtingen van mensen, door in dialoog te gaan, te sensibiliseren en door wetenschappelijk onderbouwde informatie te geven. We willen dit doen op een positieve en motiverende manier.

In de praktijk gebeurt dit op individueel niveau in het contact met de patiënt/ cliënt en op collectief niveau door interactieve lezingen, workshops,  filmvertoningen,  verspreiding van informatiefolders,  …